Folklorní soubor Bebek získal letos opět grant z Visegradského fondu na organizaci letních workshopů.
Toto léto proběhly v areálu proskovického mlýna dva workshopy.
Jeden zaměřen na výuku tradičních lidových řemesel a druhý věnovaný lidové hudbě.
V sobotu 11. 8. celý projekt vyvrcholil závěrečným koncertem.

V rámci workhospu lidových řemesel probíhala výuka těchto řemesel:
- podmalba na sklo (vyučovala Vlasta Mikundová ze Zlína)
- paličkovaná krajka (vyučovala Gosia Kubiak z Lomnice Zdroj, Polsko)
- práce s terakotou, zdobení kraslic a točení svíček z včelího vosku (učila Renáta Hudeková z Prievidze)
- malba ikon (učila Monika Florek z Polska)
- výrobky z plstě (učila Anikö Jáger z Veszrpému, Maďarsko)

Na workshop lidových muzik přijely muziky Karinkó z Debrecéna, Pramínky z Kopřivnice, Hudacy z Polska a Požun ze Slovenska.

Momenty z proběhlých akcí zachycují fotografie a videa, které jsou k dispozici v sekci "fotky a videa".